Category: УРОЦИ

WordPress Vulnerability Scan 0

WordPress Vulnerability Scan

Това е демонстрация на инструмента WPSCAN със който може да проверявате дали вашият WordPress сайт е уязвим или не.

Translate »